Lĩnh vực
Hoạt động KHCN
Năng lượng nguyên tử
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo
Thống kê
Tổng hồ sơ đã đăng ký: 53
Tổng hồ sơ đã giải quyết: 11
Tổng hồ sơ không hợp lệ: 40
Số hồ sơ đang xử lý: 2
Đánh giá dịch vụĐánh giá Kết quả
Liên hệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cụm B3, khu trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện thoại: (064)3.852.484 | Fax:  (064)3.853.557| Email: sokhcn@baria-vungtau.gov.vn
Đăng nhập
hoặc  Đăng ký

 
Bản quyền thuộc Sở KH & CN tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU. Khối B3, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064)3.852.484 | Fax:  (064)3.853.557Email: sokhcn@baria-vungtau.gov.vn