Lĩnh vực
Hoạt động KHCN
Năng lượng nguyên tử
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo
Thống kê
Tổng hồ sơ đã đăng ký: 53
Tổng hồ sơ đã giải quyết: 11
Tổng hồ sơ không hợp lệ: 40
Số hồ sơ đang xử lý: 2
Đánh giá dịch vụĐánh giá Kết quả

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

  Bạn phải nhập đầy đủ thông tin vào các trường dưới đây.
  :
Chọn tên dùng để đăng nhập hệ thống (không chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt như : ? @ # % $ . , ; ! > < | ... ).
Tên đăng nhập có phân biệt chữ hoa chữ thường. Chú ý phím caps lock.
  :
Hãy cung cấp đầy đủ họ và tên của bạn.
  :
Nhập số điện thoại để bàn hoặc di động!
  :
Hãy cung cấp chính xác địa chỉ thư điện tử của bạn. Bạn sẽ có thể lấy lại mật khẩu đăng nhập của mình qua thư điện tử này trong trường hợp quên mật khẩu. Địa chỉ thư điện tử của bạn sẽ đảm bảo được giữ kín tuyệt đối.
  :
Hãy chọn mật khẩu. Tối thiểu là 5 ký tự.
Mật khẩu có phân biệt chữ hoa chữ thường.
  :
Hãy gõ lại mật khẩu để bảo đảm bạn đã nhập chính xác.

 
Đăng nhập
hoặc  Đăng ký

 
Bản quyền thuộc Sở KH & CN tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU. Khối B3, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064)3.852.484 | Fax:  (064)3.853.557Email: sokhcn@baria-vungtau.gov.vn