Lĩnh vực
Hoạt động KHCN
Năng lượng nguyên tử
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo
Thống kê
Tổng hồ sơ đã đăng ký: 53
Tổng hồ sơ đã giải quyết: 11
Tổng hồ sơ không hợp lệ: 40
Số hồ sơ đang xử lý: 2
Đánh giá dịch vụĐánh giá Kết quả

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu hỏi: Thông báo tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ và tổ chức khoa học – công nghệ công lập
Tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ và tổ chức khoa học – công nghệ công lập như thế nào?
Trả lời:

Thực hiện Văn bản số 1549/BKHCN-TCCB ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học – công nghệ và tổ chức khoa học – công nghệ công lập

Hướng dẫn chi tiết: tại đây.

 Trở về  |  Đặt câu hỏi

Các câu hỏi khác
Đăng nhập
hoặc  Đăng ký

 
Bản quyền thuộc Sở KH & CN tỉnh BÀ RỊA VŨNG TÀU. Khối B3, khu trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064)3.852.484 | Fax:  (064)3.853.557Email: sokhcn@baria-vungtau.gov.vn